Magyarországi Új Apostoli Egyház

Hit

Az újapostoli keresztények hisznek a háromszemélyű Istenben, aki minden emberen segíteni akar, és arra törekszenek, hogy Jézus állhasson életük középpontjában. Hitük célja egyesülni Jézussal visszajövetelekor, amit megígért. Emellett a misszió és a felebaráti hit képezi hitük tartalmának lényegét.