Magyarországi Új Apostoli Egyház

Önarckép

A Jézus Krisztus által lefektetett, üdvösséghez vezető út napjainkban:

  • Az Új Apostoli Egyházat Jézus Krisztus mai, élő apostolai vezetik. Tanításuk alapja a Szentírás.
  • Az apostoli tisztséget Jézus Krisztus felruházta teljhatalommal az üdvösség közvetítéséhez.
  • A Jézus Krisztus egyházához tartozó emberek elhívottak arra, hogy örök közösségbe jussanak vele, vagyis Istennel, az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel. Az egyházi élet középpontjában az istentisztelet áll. Egyházában Jézus Krisztus apostolok által felkészíti a menyasszonyi gyülekezetet a Bárány menyegzőjére, amire közeli visszajövetelekor kerül sor.
  • Az Új Apostoli Egyház három szentséget ismer, melyek: szent vízkeresztség, szent megpecsételés (a Szentlélek adományozása) és szent úrvacsora.
  • A szent megpecsételés és a szent úrvacsora szentségének adományozása valamint a bűnök megbocsátása az apostoli tisztséghez kötődik.
  • Az újapostoli keresztények hitéletének középpontjában Jézus Krisztus áll, akiről a Szentírás tanúbizonyságot tesz. Ő munkálkodik ma egyházában, és ismét eljön. Az újapostoli keresztények hitének célja, hogy visszajövetelekor egyesüljenek Krisztussal.

 

stop-infections.net