Magyarországi Új Apostoli Egyház

Mottó

Krisztus hű, és mi is hűek vagyunk hozzá.

Az elmúlt években a szeretet, az öröm, a győzedelmeskedés és a dicsőítés témákkal foglalkoztunk. A 2018-as esztendő mottója a „Krisztus iránti hűség”. A Krisztus – az evangélium, a követés – iránti hűségünk alapja, hogy Krisztus is hűséges egyházához és ígéreteihez.

A „hűség” fogalmához és lényegéhez sok minden hozzátartozik: őszinteség, becsületesség, bizalom, állhatatosság, kitartás, megbízhatóság. Az előttünk álló időszakban foglalkozzunk intenzíven mindazzal, ami valójában a „hűség” sokrétű tartalmát jelenti!     

Éves mottónkhoz kapcsolódó gondolataiban Jean-Luc Schneider főapostol kifejti, hogy a menyasszony lényéhez a szeretet és az öröm mellett feltétlenül hozzátartozik a hűség is. Másként nem megy!

Legyünk hűek Krisztushoz azzal, hogy
… követjük az ő példáját
… állhatatosak vagyunk a szeretetben
… hűen szolgáljuk őt
… betartjuk az ígéreteinket.

Miért? Egészen egyszerű: A Krisztus iránti hűség hitünk alapjához tartozik. Olyannyira alapvető, hogy az Újszövetségben egyes nyelvek ugyanazt a szót használják a „hit” és a „hűség” fogalmára.