Magyarországi Új Apostoli Egyház

Szentségek

A szentségek Isten kegyelmének alapvető közvetítése. Szent cselekmények, melyek arra szolgálnak, hogy az ember üdvösséget nyerjen, felvétessen az Istennel való életközösségbe, és megmaradjon abban. A három szentség elfogadása megnyitja a lehetőséget ahhoz, hogy Krisztus visszajövetelekor a hívők egyesüljenek az Úrral.

A szentségekben rejlő üdvösség alapja Jézus Krisztus emberré válása, áldozati halála és feltámadása, valamint a Szentlélek elküldése és munkálkodása.

Ahhoz, hogy a szentség kifejthesse üdvözítő hatását, nélkülözhetetlen a hit.

Egy szentség négy, egymással összefüggő tényezőből fejti ki a hatását:

•    jel (signum / anyag): gesztus (rítus) vagy látható elem
•    tartalom (res / forma): az üdvösség jelenléte
•    adományozó (felhatalmazott tisztségviselő)
•    hit (hívő ember): annak részéről, aki a szentségben részesül


A Szentírásban többek között ez áll: „Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek: a Lélek, a víz, a vér; és ez a három egy” (1Jn 5,7.8). E felsorolás szerint az Új Apostoli Egyház három, Jézus által elrendelt szentséget ismer: