Magyarországi Új Apostoli Egyház

Szent vízkeresztség

A szent vízkeresztség szentségével a háromszemélyű Isten kegyelmének első és alapvető adományozásában részesül az a hívő, aki hisz Jézusban. A keresztséggel részesévé válik annak a váltságnak, amit áldozati halálával Jézus Krisztus meghozott az emberekért.

Az örökölt bűn eltöröltetik, a megkeresztelt első közeli kapcsolatba kerül Istennel – keresztény lesz. Ezzel az egyház tagjává válik, tehát azok közösségébe kerül, akik hisznek Jézus Krisztusban, és Uruknak vallják őt. A keresztségben részesülő fogadalmat tesz, hogy kerüli a bűnt, és életét Krisztus követésében éli.

A vízkeresztség az első lépés az ember megújulásához a Szentlélekben. Benne Isten megnyitja a kaput a Krisztusban való, végül pedig a teljes megváltáshoz vezető úthoz. A szent vízkeresztség és a szent megpecsételés együtt biztosítja a víz és a Szentlélek általi újjászületést.

A szent vízkeresztségben gyermekek is részesülhetnek. Az ő esetükben szüleik tanúskodnak Jézus Krisztusba vetett hitükről, és fogadalmat tesznek, hogy a megkeresztelt gyermeket az evangélium szerint nevelik.

Mivel a szent vízkeresztség Krisztus egész egyházában adományozható, ezért a más egyházakban, a háromszemélyű Isten nevében és vízzel véghezvitt keresztség teljességben érvényes.